1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,parçalanamaz.
2-Her türl yabancı işgal ve müdahelesine karşı,İstanbul Hükumeti üzerine düşen sorumlulukaları yerine getiremediği takdirde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.
3-Vatanı korumayı ve bağımsızlığı elde etmeyi İstanbul Hükumeti sağlayamadığı taktirde,bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükumet kurulacaktır.
4-Kuvayimilliye'yi etkin ve miili iradeyi kılmak temel esastır.
5-Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
6-Manda ve himaye kabul edilemez.
7-Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükumet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.