+ Konu Cevaplama Paneli
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu[1]

 1. #1
  MidNight - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Jun 2010
  Mekanım
  Sanal alemde <.<
  Mesajlar
  2.498
  Üye Puanı
  1561

  Standart Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu[1]

  A

  aberasyon Fr. aberration
  gök b. ve ruh b.sapınç
  1. Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık. 2. Işık hızının sonlu olmasından dolayı bir gök cisminin görünen konumu ile gerçek konumu .arasındaki fark. 3. Bir mercek, ayna veya optik dizgenin odaklama özelliklerindeki yanlış.

  ablatif Fr. ablatif
  db. çıkma durumu
  Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum.

  abluka İt. abloco
  ask. kuşatma
  Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme

  abone Fr. abonné
  sürdürümcü
  Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse.

  abonman Fr. abonnement
  sürdürüm
  Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma.

  absorbe Fr. absorbé
  fiz. soğurma
  Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine alma.

  abstraksiyon Fr. abstraction
  fel. soyutlama
  Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma.

  abstraksiyonizm Fr. abstractionisme
  fel. soyutçuluk
  Soyutlamalara, somut gerçeklerinkine eşit değer verme, amaç olarak soyutu alan tutum.

  abstre Fr. abstrait
  fel. soyut
  Varlığı duyularla algılanamayan

  absürt Fr. absurde
  saçma
  Akla uygun olmayan.

  abuli Fr. aboulie
  ruh b. irade yitimi
  Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti.

  ace İng. ace
  sp. servis sayısı
  Teniste rakibin karşılayamadığı, doğrudan doğruya sayı getiren servis.

  adaptasyon Fr. adaptation
  uyarlama
  Uyarlamak işi.

  adapte Fr. adapté
  uyarlanmış
  1. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirilmiş. 2. Kişi ve yer adları değiştirilerek yerli bir eser durumuna getirilmiş (yabancı eser).

  adaptör Fr. adapteur
  uyarlayıcı
  Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet

  adenit Fr. adénite
  tıp ak kan yangısı
  Lenf düğümleri iltihabı.

  adisyon Fr. addition
  hesap
  Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası.

  afazi Fr. aphasie
  tıp söz yitimi
  Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.

  aferist Fr. affairiste
  dalavereci
  Çıkarı için hileye başvuran kimse.

  afiş Fr. affiche
  ası
  Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı.

  afişe Fr. affiché
  ekon. açıklanmış
  Açıklama yapılmış olan.

  afoni Fr. aphonie
  tıp ses yitimi
  Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması.

  aforizm Fr. aphorisme
  özdeyiş
  Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz.

  aforizma Fr. aphorisme
  özdeyiş
  Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz.

  aforoz Rum.
  toplum dışılama
  1. Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. 2. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma.

  aglütinasyon Fr. agglutination
  biy. kümeleşim
  Bir hastalığa karşı aşılanmış olan veya hastalık geçirmiş bir canlının kanında bulunan maddenin, hastalığın mikroplarını küme durumuna getirme olayı.

  agnosi Fr. agnosie
  ruh b. tanısızlık
  Duyularda herhangi bir bozukluk olmamasına rağmen sinir sisteminin belirli bir yerindeki doku bozukluğundan ileri gelen algı kaybı veya yokluğu.

  agnostik Fr. agnostique
  fel. bilinemezci
  Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen (kimse).

  agnostisizm Fr. agnosticisme
  fel. bilinemezcilik
  Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti.

  agorafobi Fr. agoraphobie
  tıp alan korkusu
  Bazı kişilerin alan, park, sokak vb. açık alanlarda duydukları ürkeklik hastalığı.

  agraf Fr. agrafe
  kopça
  Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç.

  agrafi Yun.
  ruh b. yazma yitimi
  Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhsal sebeplerle yazma melekesini yitirme.

  agrandisman Fr. agrandissement
  büyültme
  Fotoğraf ve resimlere boyut kazandırma işlemi.

  agrega Fr. agrégat
  katışmaç
  Benzer olmayan maddelerden oluşmuş bütün.

  agreman Fr. agrément
  uygunluk
  Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı.

  agresif Fr. agresif
  saldırgan
  Başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan).

  ajanda Fr. agenda
  andaç
  Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter.

  ajitasyon Fr. agitation
  1. körükleme, 2. tıp çırpıntı
  1. Körüklemek işi. 2. Ruhsal gerginliğin dışa vurması.

  ajitatör Fr. agitateur
  körükleyici
  Körükleme işini yapan.

  ajite Fr. agité
  körüklenmiş
  Bir kimse tarafından kötü bir iş yapması için harekete geçirilmiş.

  akreditasyon Fr. accreditation
  denklik
  Denk olma durumu.

  akreditif Fr. accréditif
  1. ekon. güven yazısı, 2. ekon. kredi mektubu
  1. Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan hesap. 2. Bankaların veya mali kuruluşların müşterilerine ticari işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı.

  akrobasi Fr. acrobatie
  cambazlık
  Cambazın işi veya mesleği.

  akrobat Fr. acrobate
  cambaz
  Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse.

  akromatopsi Fr. achromatopsi
  tıp renk körlüğü
  Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu.

  akronim İng. acronym
  db. kısma ad
  Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma.

  aks Fr. axe
  dingil
  Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil.

  akselerograf Fr. accélérographe
  fiz. ivmeyazar
  Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç.

  akselerometre Fr. accéléromètre
  fiz. ivmeölçer
  Bir hareketin ivme niceliğini belirten, taşıtın hızlanmasından doğan sarsıntıları, titreşimleri gösteren araç.

  aksiyom Fr. axiome
  man. belit
  Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme.

  aktivist Fr. activiste
  etkinci
  Toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştiren kimse.

  aktivite Fr. activité
  etkinlik
  Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi.

  aktivizm Fr. activisme
  fel. etkincilik
  1. Toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştirme. 2. İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü.

  aktüalite Fr. actualité
  güncellik
  Güncel olma durumu.

  aktüalizm Fr. actualisme
  fel. edimselcilik
  Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak açıklanabileceğini ileri süren öğreti.

  aktüel Fr. actuel
  1. güncel, 2. fel. edimsel
  1. Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.). 2. Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan.

  akustik Fr. acoustique
  1. yankı bilimi, 2. yankılanım
  1. Fizik biliminin konusu ses olan kolu. 2. Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi.

  akut Alm. akut
  tıp iveğen
  Çabuk ilerleyen.

  akuzatif Fr. accusatif
  db. belirtme durumu
  Yüklemi geçişli bir fiil olan cümlede fiilin doğrudan etkilediği, -ı/ -i, -u/ -ü ekini almış ad.

  akvarist Fr. aquariste
  akvaryumcu
  Bilim ve sanatı kullanarak akvaryum ortamında balık vb.ni besleyen kimse.

  alafranga İt. alla franca
  Batılıca
  Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili.

  alakart Fr. à la carte
  seçmeli yemek
  Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan yemek.

  alaturka İt. alla turca
  Doğuluca
  Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun.

  albinos Fr. albinos
  akşın
  Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan).

  alegori Fr. allégorie
  ed. yerine
  Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme.

  alegorik Fr. allégorique
  ed. yerinel
  Alegori ile ilgili.

  aleksi Fr. alexie
  tıp okuma yitimi
  Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması.

  alfabe Fr. alphabet
  db. abece
  Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü.

  alfabetik Fr. alphabétique
  abecesel
  Alfabe sırasına göre dizilmiş.

  alivre Fr. à livrer
  ekon. önceden satış
  Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan satış.

  alkalimetre Fr. alcalimètre
  kim. alkalölçer
  Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz.

  alkolmetre Fr. alcoolmètre
  kim. alkolölçer
  1. Sıvılardaki alkol oranını ölçmeye yarayan cihaz. 2. İçilen alkol miktarını ölçmeye yarayan araç.

  almanak Fr. almanach
  yıllık
  Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim.

  alogami Fr. allogamie
  bit. b. tozlaşma
  Erkek organlardaki çiçek tozunun, rüzgâr veya böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması.

  alpinist Fr. alpiniste
  dağcı
  Dağa tırmanma sporu yapan kimse.

  alpinizm Fr. alpnisme
  dağcılık
  Dağa tırmanma sporu.

  alternatif Fr. alternatif
  1. seçenek, 2. almaşık, 3. fiz. dalgalı
  1. Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem. 2. Almaşlı olarak işleyen. 3. Belli dalga boylarını alabilen.

  altimetre Fr. altimètre
  yükseklikölçer
  Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt.

  amatör Fr. amateur
  özengen
  Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse).

  ambargo Fr. embargo
  engelleyim
  Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak.

  ambiyans Fr. ambiance
  hava
  Durum, ortam, çevre.

  amblem Fr. emblème
  belirtke
  Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya.

  ambulans Fr. ambulance
  cankurtaran
  Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç.

  amenajman Fr. aménagement
  huk. düzenleyim
  Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi.

  Amerikanizm Fr. américanisme
  Amerikancılık
  Amerikancı olma durumu.

  amfibi Fr. amphibie
  1. biy. iki yaşamlılar, 2. yüzergezer
  1. Hem suyun içinde hem de karada yaşayabilen canlılar. 2. Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak vb. araç).

  amfibik Fr. amphibique
  iki yaşamlı
  Hem suyun içinde hem karada yaşayabilen.

  amnezi Fr. amnésie
  tıp bellek yitimi
  1. Büyük sarsıntı, humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı. 2. Belleğin kısa bir süre durup işlememesi

  amniyon Yun.
  anat. döl kesesi
  İçinde embriyo veya fetüsün bulunduğu amniyon sıvısı ile dolu boşluğu çeviren zar.

  amor Fr. amour
  aşk
  Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu.

  amoralizm Fr. amoralisme
  fel. töre dışıcılık
  Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı.

  amorf Fr. amorphe
  fiz. biçimsiz
  Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde).

  amortisman Fr. amortissement
  yıpranma payı
  Taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan belirli pay.

  ampermetre Fr. ampèremètre
  fiz. akımölçer
  Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt.

  ampirik Fr. empirique
  1. görgül, 2. deneysel
  1. Bir kurama değil yalnızca gözleme dayalı. 2. Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili.

  ampirist Fr. empiriste
  fel. deneyci
  Deneycilik yanlısı olan.

  ampirizm Fr. empirisme
  fel. deneycilik
  1. Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti. 2. Organizma ile durum veya çevre arasında bir etkileşim olarak yaşantıya önem veren, bilgiyi, simgelerle iletişimi yapılan denetimli ve yeniden düzenlenmiş yaşantı biçiminde düşünen çağdaş bir felsefe anlayışı.

  amplifikatör Fr. amplificateur
  fiz. yükselteç
  Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç.

  anabolizma Fr. anabolisme
  biy. özümleme
  Özümlemek işi.

  anafilaksi Fr. anaphylaxie
  fiz. aşırı duyarlık
  Organizmaya giren yabancı bir madde yüzünden canlı varlıklarda oluşan aşırı tepki.

  anakronizm Fr. anachronisme
  tarih yanılgısı
  Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunma.

  analist Fr. analyste
  çözümleyici
  Çözümleme yapan kimse.

  analitik Fr. analytique
  çözümlemeli
  Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili.

  analiz Fr. analyse
  fiz. çözümleme
  Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem.

  analizör Fr. analyseur
  çözümler
  Analiz yapan cihaz, aygıt veya organ.

  analjezi Fr. analgésie
  tıp ağrı yitimi
  Sinir bozukluğu, çok ilaç alma, donma vb. sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması.

  analjezik Fr. analgésique
  tıp ağrı kesici
  Ağrı duyusunu ortadan kaldıran, dindiren (ilaç vb.).

  anarşi Fr. anarchie
  kargaşa
  Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu.

  anarşik Fr. anarchique
  kargaşalı
  Kargaşa niteliğinde olan.

  anarşist Fr. anarchiste
  kargaşacı
  Kargaşa çıkaran kimse.

  anarşizm Fr. anarchisme
  kargaşacılık
  Tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılmasına çalışan öğreti.

  anartri Fr. anarthrie
  tıp dil tutukluğu
  Tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılmasına çalışan öğreti.

  anchorman İng. anchorman
  ana haber sunucusu
  Toplanan haberleri önem derecesine göre değerlendiren ve yayımlayan yetkili sunucu.

  ançüez Fr. anchois
  hamsi ezmesi
  Genellikle hamsi, bazen de çaça, sardalya veya tirsi balıklarından yapılan tuzlu ve yağlı ezme.

  anekdot Fr. anecdote
  hikâyecik
  Kısa veya özlü anlatımı olan hikâye.

  anemi Fr. anémie
  tıp kansızlık
  Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu.

  anemik Fr. anémique
  tıp kansız
  Kanı az olan, çok kan kaybetmiş olan.

  anemometre Fr. anémomètre
  yelölçer
  Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt.

  anemon Fr. anémone
  bit. b. dağ lalesi
  Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimli tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki.

  angaje Fr. engage
  bağlanmış
  Bağlı olan.

  angajman Fr. engagement
  bağlantı
  Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma.

  angarya Rum.
  yüklenti
  Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş.

  animasyon Fr. animation
  sin. ve <İ>TV canlandırma
  1. Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi. 2. Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma.

  animatör Fr. animateur
  canlandırıcı
  Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapan kimse.

  animizm Fr. animisme
  fel. canlıcılık
  Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış.

  anjirografi Fr. angiographie
  tıp damar görüntüleme
  Damar içine X ışınlarını geçirmeyen bir madde verildikten sonra damarların filminin alınması.

  anketör Fr. enquêteur
  anketçi
  Anket yapan kimse.

  anomali Fr. anomalie
  ruh b. sapaklık
  Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu.

  anonsör Fr. annonceur
  sunucu
  Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan kimse.

  anot Fr. anode
  fiz. artı uç
  Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan iletken uçlardan artı yüklü olanı.

  ansambl Fr. ensemble
  müz. topluluk
  Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup.

  antagonist Fr. antagoniste
  düşman
  Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse.

  antagonizm Fr. antagonisme
  düşmanlık
  Düşmanca duygu veya davranış.

  antagonizma Fr. antagonisme
  tezat
  Karşıtlık, karşıt olma.

  antet Fr. en-tête
  başlık
  Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres.

  antidot Fr. antidote
  panzehir
  Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde.

  antidumping İng. antidumping
  tic. karşı düşürüm
  Ucuzluğa karşı yapılan ucuzluk.

  antifriz İng. antifreeze
  dondurmaz
  İçine katıldığı sıvının belli bir dereceye kadar donmasını önleyen kimyasal bir madde.

  antikite Fr. antiquité
  1. eskilik, 2. tar. İlk Çağ
  1. Eski olma durumu. 2. En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476'ya kadar süren çağ.

  antinomi Fr. antinomie
  fel. çatışkı
  Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği.

  antiparazit Fr. antiparasite
  tıp asalaksavar
  Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlıyı yok eden.

  antipati Fr. antipathie
  1. sevimsizlik, soğukluk, iticilik, 2. ruh b. karşıt duygu
  1. Sevimsiz olma durumu. 2. Sevimsiz olma durumu. 3. İtici olma durumu. 4. ruh b. Bazı kişilere veya varlıklara karşı duyulan ve belirli bir sebebe dayanmayan hoşnutsuzluk durumu.

  antipatik Fr. antipathique
  sevimsiz, itici, soğuk
  1. Hoşa gitmeyen. 2. Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen. 3. Sevimsiz veya yersiz.

  antoloji Fr. anthologie
  ed. seçki
  Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser.

  antrakt Fr. entracte
  sin. ve tiy. ara
  Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre.

  antre Fr. entrée
  giriş
  Bir yapıda içeri geçilen yer.

  antrenman Fr. entraïnement
  sp. alıştırma
  Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulama, hazırlık çalışması.

  antrenör Fr. entraîneur
  sp. çalıştırıcı
  Bir spor dalında, sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi.

  antropoit Fr. anthropoïde
  insansı
  Bir spor dalında, sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi.

  antropolog Fr. anthropologue
  insan bilimci
  İnsan bilimi uzmanı.

  antropoloji Fr. anthropologie
  insan bilimi
  İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim.

  antropolojik Fr. anthropologique
  insan bilimsel
  İnsan bilimiyle ilgili.

  antropomorfizm Fr. anthropomorphisme
  fel. insan biçimcilik
  İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı'ya aktarılması.

  antroposantrizm Fr. anthropocentrisme
  fel. insanmerkezcilik
  İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti.

  apaş Fr. apache
  hayta
  Başıboş, bir baltaya sap olamamış.

  aperitif Fr. apéritif
  ön içki
  İştah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki.

  apolet Fr. épaulette
  ask. omuzluk
  Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça.

  aposteriori Lat.
  fel. sonsal
  Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan (bilgi).

  apostrof Fr. apostrophe
  db. kesme işareti
  Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı.

  apraksi Fr. apraxie
  tıp beceri yitimi
  İnme veya duyusal bir bozukluk olmaksızın belirli bir amaca yönelik hareketi yapamama durumu.

  apriori Fr. à priori
  fel. önsel
  Hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan.

  aranje Fr. arrangé
  müz. düzenlenmiş
  Başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için üzerinde değişiklik yapılmış (eser).

  aranjman Fr. arrangement
  müz. düzenleme
  Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne.

  aranjör Fr. arrangeur
  düzenleyici
  1. Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse. 2. müz. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde değişiklikler yapan kimse.

  arbitraj Fr. arbitrage
  tic. ara kazanç
  Hisse senedi, tahvil, yabancı para vb. değerli kâğıtları daha kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi.

  arboretum Lat.
  ağaç parkı
  Örnek olabilecek çeşitli ağaçların ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan.

  areometre Fr. aréomètre
  kim. sıvıölçer
  Bir sıvının özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alet.

  argüman Fr. argument
  kanıt
  Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge.

  arkeolog Fr. archéologue
  kazı bilimci
  Arkeoloji ile uğraşan kimse.

  arkeoloji Fr. archéologie
  kazı bilimi
  Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim.

  arkeolojik Fr. archéologique
  kazı bilimsel
  Arkeoloji ile ilgili.

  arketip Fr. archétype
  kök örnek
  Bir nesnenin bilinen ilk ve en özgün biçimi.

  arma İt. arma
  ongun
  Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil.

  armada İt. armata
  den. donanma
  Bir devletin deniz kuvvetleri.

  aroma İt. aroma
  hoş koku
  Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen koku.

  aromaterapi Fr. aromathérapie
  koku tedavisi
  Çeşitli doğal kokulu maddelerle yapılan tedavi yöntemi.

  aromatik Fr. aromatique
  hoş kokulu
  Hoş kokusu olan.

  arşiv Fr. archives
  belgelik
  Belge ve yazıların saklandığı yer.

  arter Fr. artère
  anat. atardamar
  Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar.

  artikülasyon Fr. articulation
  dil b. boğumlanma
  Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde engellemeye uğrayarak ses olarak çıkması.

  asamble Fr. assemblée
  kurul
  Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk.

  asenkron Fr. asynchrone
  uyumsuz
  Eş zamanlı olmayan, başlama ve bitme anları başka olan (olaylar).

  asidimetre Fr. acidimètre
  kim. asitölçer
  Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz.

  asimetri Fr. asymétrie
  mat. bakışımsızlık
  Bakışımsız olma durumu.

  asimilasyon Fr. assimilation
  1. biy. özümleme, 2. db. benzeşme
  1. Özümlemek işi. 2. Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi

  asimptot Fr. asymptote
  mat. sonuşmaz
  Sonsuza giden bir eğrinin çeşitli noktalarının gittikçe yaklaştığı başka bir eğri veya doğru.

  asistan Fr. assistant
  1. yardımcı, 2. araştırma görevlisi
  1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb. 2. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı.

  asparagas İng. asparagus
  uydurma
  Gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber.

  aspiratör Fr. aspirateur
  fiz. emmeç
  1. Havadaki duman, is, koku vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan aygıt. 2. Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç.

  astrofizik Fr. astrophysique
  gök. b. yıldız fiziği
  Yıldızların ışığını inceleyen, fizik yapılarını araştıran bilim kolu.

  astrolog Fr. astrologue
  gök. b. yıldız falcısı
  Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkararak falcılık yapan kimse.

  astroloji Fr. astrologie
  gök. b. yıldız falcılığı
  Yıldızların etkilerinin incelenmesi yoluyla insanların yazgısını önceden görme ve karakterlerini belirleme uğraşısı.

  astronom Fr. astronome
  gök bilimci
  Gök bilimiyle uğraşan bilgin.

  astronomi Fr. astronomie
  gök bilimi
  Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim.

  astronomik Fr. astronomique
  gök bilimsel
  Gök bilimiyle ilgili.

  astronot Fr. astronaute
  gök. b. uzay adamı
  Uzay gemisini uzayda yöneten kimse.

  ataş Fr. attache
  tutturgaç
  Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç.

  atavizm Fr. atavisme
  ant. atacılık
  Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme.

  ateist Fr. athéiste
  fel. tanrıtanımaz
  Tanrı'nın varlığını inkâr eden.

  ateizm Fr. athéisme
  fel. tanrıtanımazlık
  Tanrı'nın varlığını inkâr eden öğreti.

  atölye Fr. atelier
  işlik
  Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer.

  atraksiyon Fr. attraction
  eğlendiri
  Gazino, bar vb. yerlerde müşterileri oyalamak, eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri.

  au pair Fr. au pair
  bakıcı
  Yabancı ülkede bir aile yanında kalarak eğitimini sürdüren ve aynı zamanda o evin çocuklarına bakan kimse.

  aut İng. out
  sp. dış
  Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması.

  avangart Fr. avant-garde
  öncü
  Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser.

  avans Fr. avance
  öndelik
  Yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal için anlaşmaya göre önceden ödenen miktar.

  avantaj Fr. avantage
  1. üstünlük, 2. kazanım, 3. yarar
  1. Üstün olma durumu. 2. Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak. 3. Bir işten elde edilen iyi sonuç.

  avantür Fr. aventure
  macera
  Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri.

  averaj Fr. average
  1. ortalama, 2. sp. sayı farkı
  1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı). 2. Futbol vb. karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine oranlanmasıyla bulunan sayı.

  aysberg İng. iceberg
  coğ. buz dağı
  Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası.

  aysfilt İng. ice-field
  coğ. buzla
  Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı.

  azotometre Fr. azotomètre
  kim. azotölçer
  Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt.

  B

  background İng. background
  1. arka plan, 2. art alan
  1. Gerideki görünüm. 2. Daha önceki dönemlerde elde edilen bilgi ve deneyim.

  badminton İng. badminton
  sp. tüytop
  Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun.

  bandrol Fr. banderole
  denetim pulu
  1. Paketlerin, şişelerin ağızlarına konulan şerit veya etiket. 2. Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket.

  bankiz Fr. banquise
  coğ. buzla
  Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı.

  banknot Fr. bank-note
  kâğıt para
  Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan değeri kâğıt üzerinde belirtilen para.

  banliyö Fr. banlieue
  yörekent
  Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi.

  barisfer Fr. barysphère
  jeol. ağır küre
  Yer yuvarlağının, yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü.

  bariyer Fr. barrière
  engel
  Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep.

  barkod Fr. barcode
  çizgi im
  Malın değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket.

  barometre Fr. baromètre
  fiz. basınçölçer
  Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet.

  basketbol İng. basketball
  sp. sepet topu
  Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun.

  bateri Fr. batterie
  müz. davul
  Orkestrada vurmalı çalgı takımı.

  baterist Fr. batteriste
  müz. davulcu
  Orkestrada vurmalı çalgı takımını kullanan.

  batimetre Fr. bathymètre
  den. derinlikölçer
  Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet.

  batimetri Fr. bathymétrie
  den. derinlik ölçümü
  Okyanus derinliğinin veya yüksekliğinin özel bir aletle belirlenmesi işlemi.

  baypas İng. by-pass
  1. devre dışı, 2. tıp köprüleme
  1. Konudan uzak, ilgisiz. 2. Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi.

  baz Fr. base
  temel
  En önemli, belli başlı.

  bearish İng. bearish
  ekon. düşen piyasa
  Borsada fiyat indirilmesine neden olacak eğilim, fiyat düşürücü özellik.

  bek İng. back
  sp. savunma oyuncusu
  Kalecinin önünde yer alan, kaleyi savunan oyunculardan her biri.

  benchmarking İng. benchmarking
  bilgileşim
  Kuruluşlar, şirketler arasında bilgi satma.

  bestseller İng. bestseller
  çoksatar
  En çok satılan yayın.

  betoniyer Fr. bétonnaière
  betonkarar
  Beton yapmak üzere çimento, kum ve suyu karıştıran makine.

  bibliyofil Fr. bibliophile
  kitapsever
  Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı (kimse).

  bibliyografi Fr. bibliographie
  kaynakça
  Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.

  bibliyografya Yun.
  kaynakça
  Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.

  bibliyoman Fr. bibliomane
  kitap düşkünü
  Hastalık derecesine varan kitap sevgisi olan kimse.

  bibliyomani Fr. bibliomanie
  kitap düşkünlüğü
  Kitap düşkünü olma durumu.

  bibliyotek Fr. bibliothèque
  kitaplık
  Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş.

  bienal Fr. biennal
  yılaşırı
  Bir yıl ara ile, iki yılda bir.

  bigudi Fr. bigoudi
  sarmaç
  Kadınların saçlarını kıvırmak için kullandıkları, metal, sünger veya plastikten, boru biçiminde küçük araç.

  bilanço İt. bilancio
  ekon. dengelem
  Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge.

  billboard İng. billboard
  duyurumluk
  Duyuruların üzerine yazıldığı veya yapıştırıldığı düz levha.

  bilyon Fr. billion
  milyar
  Milyon kere binin, bin milyonun adı.

  biyogaz Fr. biogaz
  gübre gazı
  Hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımı.

  biyografi Fr. biographie
  öz geçmiş
  Bir kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı.

  biyoloji Fr. biologie
  dirim bilimi
  Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.

  biyolojik Fr. biologique
  dirim bilimsel
  Biyoloji ile ilgili.

  biyonik Fr. bionique
  dirim kurgusal
  Biyoloji ve elektronikle ilgili olan.

  blender İng. blender
  karıştırıcı
  1. İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı. 2. Çeşitli besin maddelerini karıştırma ve çarpma işinde kullanılan araç veya alet.

  bloke Fr. bloqué
  kullanılması önlenmiş, el konulmuş
  Kullanılması önlenmek amacıyla el konulmuş.

  blöf Fr. bluff
  kurusıkı
  Karşısında kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır.

  blue chips İng. blue chips
  ekon. mavi boncuklular
  İşlem hacmi yüksek ve getirisi istikrarlı hisse senetleri.

  boarding card İng. boarding card
  uçuş kartı
  Yapılacak uçak yolculuğuyla ilgili uçuş saati, koltuk numarası vb. bilgilerin bulunduğu kart.

  bodyguard İng. bodyguard
  koruma
  Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi.

  boks Fr. boxe
  sp. yumruk oyunu
  Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü.

  boksör Fr. boxeur
  sp. yumruk oyuncusu
  Boks yapan kimse.

  bold İng. bold
  bl. koyu
  Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.

  bolometre Fr. bolomètre
  fiz. ışınımölçer
  Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç.

  botanik Fr. botanique
  bitki bilimi
  Bitkileri inceleyen bilim kolu.

  branş Fr. branche
  kol
  Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri.

  brick game İng. brick game
  tuğla oyunu
  Bilgisayarda veya cep telefonlarında oynanan, topla tuğlaları yıkma esasına dayanan oyun.

  brifing İng. briefing
  bilgilendirme
  Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açıklama.

  broker İng. broker
  ekon. borsa simsarı
  Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi.

  burjuva Fr. bourgeois
  kent soylu
  Orta sınıftan olan.

  burjuvazi Fr. bourgeoisie
  kent soyluluk
  Burjuva sınıfı

  C

  call center İng. call center
  çağrı merkezi
  Herhangi bir şirketin müşterisinin ihtiyaçlarını, beklentilerini öğrendiği, kısa çözüm yollarını sunduğu çalışma birimi.

  cash card İng. cash card
  nakit kartı
  Bankalardan peşin para almak veya para çekmek için kullanılan kart.

  casting İng. casting
  oyuncu kadrosu
  Televizyon ve sinema dizi ve filmlerinde oynayan oyuncuların tümü.

  catering İng. catering
  yemek hizmeti
  Bir kuruluş tarafından yemeğin hazırlanması ve dağıtılması işi.

  center İng. center
  merkez
  Belirli bir yerin ortası.

  change İng. change
  ekon. para değişimi
  Para alımı ve satımı.

  charter İng. charter
  dolmuş uçak
  Belirli merkezler arasında belli bir tarifeye bağlı olmaksızın sefer yapan ucuz tarifeli uçak.

  chat İng. chat
  sanal sohbet
  Uluslararası iletişim ağ ortamlarını kullanarak çeşitli yazılımlar aracılığıyla kişilerle karşılıklı olarak yazılı, sesli veya görüntülü görüşme.

  check-in İng. check-in
  giriş işlemi
  Otelde kalınacak odanın, uçakta oturulacak yerin belirlenmesi.

  check-list İng. check-list
  denetim çizelgesi
  Yolcu veya ürün sayısının denetlenmesi için kullanılan yolcu veya mal adının yazılı bulunduğu liste.

  check-out İng. check-out
  çıkış işlemi
  Konaklama yerlerinden ayrılırken yapılan işlem.

  check-point İng. check- point
  denetim noktası
  Denetleme yapılan yer.

  check-up İng. check-up
  tıp tam bakım
  Sağlık yönünden yapılan genel yoklama.

  cheese cake İng. cheese cake
  peynirli kek
  İnce kek dilimi üzerine krem peynir ve kremayla hazırlanıp üzeri değişik malzemelerle süslenen bir tür tatlı.

  chip card İng. chip card
  varlık kartı
  Kişiyle ilgili birçok bilgiyi içinde barındıran kart.

  clearing İng. clearing
  tic. takas
  İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi.

  coffee shop İng. coffee shop
  kahveevi
  Kahve içilen yer.

  cohabitation Fr. cohabitation
  birlikte yaşama
  Birlikte oturma, bir arada yaşama.

  compact disc İng. compact disc
  bl. yoğun disk
  Manyetik olmayan ince bir metalden oluşmuş ve yüksek yoğunluklu ışık kaynağı kullanarak optik tarama düzeneği ile okunan veri saklama ortamı.

  corner İng. corner
  bayi
  Belli bir kuruluşun mallarını satma izni olan işletme.

  cracker İng. cracker
  sistem kırıcı
  Zevk için bilgisayar sistemlerine zarar veren kimse.

  Ç
  çaçaron İt. chiacchierone
  geveze
  Çok konuşan.

  çip İng. chip
  bl. yonga
  Milimetrik yüzeyler üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken malzeme.

  DEVAM EDECEKTİR..
  Konu MidNight tarafından (07-30-2010 Saat 10:27 AM ) değiştirilmiştir. 2. #2
  MidNight - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Jun 2010
  Mekanım
  Sanal alemde <.<
  Mesajlar
  2.498
  Üye Puanı
  1561

  Standart

  Arkadaşlar bir konu içeriğimde 50.000den fazla karakter olamadığı için Ç'ye kadar yapabildim. 3. #3
  MidNight - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Jun 2010
  Mekanım
  Sanal alemde <.<
  Mesajlar
  2.498
  Üye Puanı
  1561

  Standart

  sağol+ Konu Cevaplama Paneli

Popüler Aramalar:

Cartoon Network, Oyun forumu, Gençlik Forumu,!

Konu Etiketleri

Bu Konuyu Alttaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz!

Bu Konuyu Alttaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz!

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
çorlu emlak

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0